Referat generalforsamling 2020

På grund af Corona er der ikke afholdt generalforsamling i 2020