Regnskab for året 1. januar 2009 til 31.12.2009.

          Indtægter

                           Kontingenter                                68770,00 kr.

                           Renter                                            2241,83 kr.

                           Gebyr                                              100,00 kr.

                           Diverse indtægter                              25,00 kr.

                           I alt                                              71136,83 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               19282,38 kr.

                           Slæbested                                    24500,00 kr.

                           Landskabsarkitekt, landinspektør                 21264,50 kr.

                           Kontor, porto mm                         2067,75 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              1232,00 kr.

                           Generalforsamling                         5944,50 kr.

                           I alt                                              74291,13 kr.

          Årets resultat                                                -3154,30 kr.

________________________________________________________________

          Aktiver

                           Indestående 31.12.2009               175828,21 kr.

                           Garantbeviser                                10000,00 kr.

                           Aktiver i alt                                 185828,21 kr.

          Passiver

                           Primo saldo                                 188982,51 kr.

                           Årets resultat                                  -3154,30 kr.

                           Passiver i alt                                185828,21 kr.

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision: _______________          

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Frede Thomsen                                      Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen

Hent som WORD doc   Hent som PDF fil