Regnskab for året 1. januar 2010 til 31.12.2010.

          Indtægter

                           Kontingenter                                67120,00 kr.

                           Renter                                           2505,19 kr.

                           Gebyr                                                50,00 kr.

                           Diverse indtægter                                        kr.

                           I alt                                              69675,19 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               27709,38 kr.

                           Forskønnelse af Sommerstedvej    45818,25 kr.

                           Div. advokatomkostninger                 562,50 kr.

                           Kontor, porto mm                         2804,40 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              2304,00 kr.

                           Generalforsamling                         4760,00 kr.

                           I alt                                              83958,53 kr.

          Årets resultat                                               -14283,34 kr.

________________________________________________________________

          Aktiver

                           Indestående 31.12.2010               161544,87 kr.

                           Garantbeviser                                10000,00 kr.

                           Aktiver i alt                                 171544,87 kr.

          Passiver

                           Primo saldo                                 185828,21 kr.

                           Årets resultat                               -14283,34  kr.

                           Passiver i alt                                171544,87 kr.

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision: _______________          

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Frede Thomsen                                      Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen

 

Hent som WORD doc   Hent som PDF fil