Regnskab for året 1.1. 2011 til 31.12.2011.

          Indtægter

                           Kontingenter                                70590,00 kr.

                           Renter                                            2530,04 kr.

                           Gebyr                                              258,00 kr.

                           I alt                                              73378,04 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               53875,00 kr.

                           Forskønnelse af  Sommerstedvej    32736,20 kr.

                           Div. Gebyr                                                           19,00kr.

                           Kontor, porto mm                         2042,80 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              2716,00 kr.

                           Generalforsamling                         3740,00 kr.

                           I alt                                              95129,00 kr.

          Årets resultat                                               -21750,96 kr.

Primo saldo 31.12.2010              161544,87 kr.

                           Garantbeviser                                10000,00 kr.           

-årets resultat                               - 21750,96                  kr.

                                                                      149793,91 kr.

 Indestående pr. 31.12.2011                        139793,91 kr

 +Garantbeviser                                             10000,00 kr

I alt                                                               149793,91 kr

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision: _______________          

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Frede Thomsen                                      Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen

Hent som WORD doc   Hent som PDF fil