Regnskab for året 1.1. 2012 til 31.12.2012.

          Indtægter

                           Kontingenter                                69066,68 kr.

                           Renter                                              918,49 kr.

                           Gebyr                                              300,00 kr.

                           I alt                                              70285,17 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               40442,50 kr.

                           Dræn + ændring

                             af  Sommerstedvej                          11407,00 kr.         

                           Kontor, porto mm                         2042,00 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              2096,00 kr.

                           Generalforsamling                         4420,00 kr.

                           I alt                                              60407,50 kr.

          Årets resultat                                                  9877,67 kr.

Primo saldo 01.01.2012                  139793,91 kr.

                           Garantbeviser                                10000,00 kr.           

+årets resultat                                 9877,67 kr.

                                                                      159671,58 kr.

 Indestående pr. 31.12.2012                        149671,58 kr.

 +Garantbeviser                                             10000,00 kr.

I alt                                                               159671,58 kr.

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision:   21.2.2013    

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Frede Thomsen                                      Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen

 

Hent som WORD doc   Hent som PDF fil