Regnskab for året 1.1. 2013 til 31.12.2013.      

          Indtægter

                           Kontingenter                                71240,00 kr.

                           Diverse indtægter                              25,00 kr.  

                           Renter                                               676,64 kr.

                           Gebyr                                               900,00 kr.                               

                           I alt                                              72841,64 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               39239,90 kr.

                           Dræn + profilering af veje           42608,28 kr.           

                           Kontor, porto mm                          1390,50 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              2832,00 kr.

                           Generalforsamling                         4590,00 kr.

                           Diverse udgifter                             5872,30 kr.

                           I alt                                              96532,98 kr.

          Årets resultat                                             - 23691,34 kr.

Primo saldo 01.01.2013             149671,58 kr.

                              Garantbeviser                              10000,00 kr.            

  •                          årets resultat               - 23691,34 kr.

                   I alt                                                              135980,24 kr.

indestående pr. 31.12.2013                           125980,24 kr.

+Garantbeviser                                               10000,00 kr.

I alt                                                              135980,24 kr.

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision:     

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Niels Holger Mortensen                                          Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen