Regnskab for året 1.1. 2015 til 31.12.2015.

          Indtægter

                           Kontingenter                                71110,00 kr.                            

                           Renter                                             333,14 kr.

                           Gebyr                                            1050,00 kr.

                           I alt                                              72493,14 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området                49072,50 kr.              

                           Kontor, porto mm                           1882,50 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder                2288,00 kr.

                           Generalforsamling                          5610,00 kr.

                           Dræn                                             4556,25 kr.              

                             Diverse udgifter                                1246,25 kr.

                           I alt                                              64655,50 kr.

          Årets resultat                                                     7837,64 kr.

Primo saldo 01.01.2015                 144223,81 kr.

                           Garantbeviser                                 10000,00 kr.             

$1-                                         årets resultat                     7837,64 kr.

                   I alt                                                                  162061,45kr.

 

  indestående pr. 31.12.2015                          152061,45 kr.

 +Garantbeviser                                              10000,00 kr.

I alt                                                               162061,45 kr.

Dato for revision:  10. februar 2016

Erling Johnsen, kasserer                  Revisor Svend Søby Larsen

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      

Alfred Johannesen                                 

Niels Holger Mortensen                                          

Hartvig Andersen

Erling Johnsen