Regnskab for året 1.1. 2016 til 31.12.2016.

          Indtægter

                           Kontingenter                                70380,00 kr.                            

                           Renter                                             325,00 kr.

                           Gebyr                                              900,00 kr.

                           I alt                                              71605,00 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området                64003,54 kr.              

                           Kontor, porto mm                           2591,67 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder                2452,00 kr.

                           Generalforsamling                          6030,00 kr.

                           Dræn                                             1970,00 kr.              

                             Diverse udgifter                                1843,95 kr.

                                   Erhvervsforsikring                         1211,17 kr.

                           I alt                                              80102,33 kr.

          Årets resultat                                                   - 8497,33 kr.

Primo saldo 01.01.2016                 152061,45 kr.

                           Garantbeviser                                 10000,00 kr.             

$1-                                         årets resultat                 -  8497,33 kr.

                   I alt                                                                  153564,12kr.

 

  indestående pr. 31.12.2016                           143564,12 kr.

 +Garantbeviser                                               10000,00 kr.

I alt                                                                153564,12 kr.

Dato for revision:  31.1.2017

Erling Johnsen, kasserer                  Revisor Svend Søby Larsen

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      

V. Aa. Boesen                     

Niels Holger Mortensen                                          

Hartvig Andersen

Erling Johnsen