Regnskab 2018

Regnskab for året 1.1.2018 - 31.12.2018  
Indtægter        
  Kontingenter                             70.070,00 kr.
  Renter                                    325,00 kr.
  div. Indtægter                                    30,00 kr.
  Gebyr                                 2.250,00 kr.
  Indtægter i alt                             72.675,00 kr.
Udgifter          
  Vedligehold af området                             9.507,82 kr.
  Forsikringer                               3.246,56 kr.
  Diverse udgifter                               1.601,25 kr.
  Kontor, porto mm                               1.864,00 kr.
  Bestyrelsesmøder, møder                             3.150,00 kr.
  Generalforsamling                               6.760,00 kr.
  Dræn, Hærvej                               5.475,00 kr.
  klapventiler                             13.406,25 kr.
  vejbump                               17.922,25 kr.
  Udgifter i alt                             62.933,13 kr.
           
  Årets resultat                               9.741,87 kr.
           
  Primosaldo pr. 1.1.2018                         173.497,15 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
   + årets resultat                               9.741,87 kr.
  I alt 31.12.2018                         193.239,02 kr.
           
  Indestående pr. 31.12.2018                         183.239,02 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
  I alt                             193.239,02 kr.
           
  Dato for revision  :      
           
  Erling Johnsen, kasserer    Kirsten Jacobsen, revisor 
           
  Bestyrelsen :      
  Arne Ringgaard Lauridsen    
  V. Aa. Boesen      
  Niels Holger Mortensen    
  Hartvig Andersen      
  Erling Johnsen