Regnskab 2019

Regnskab for året  1.1.2019 - 31.12.2019  
Indtægter        
  Kontingenter                             69.420,00 kr.
  Renter                                    325,00 kr.
  div. Indtægter                                    60,00 kr.
  Gebyr                                 2.000,00 kr.
  Indtægter i alt                             71.805,00 kr.
Udgifter          
  Vedligehold af området                           31.394,32 kr.
  Forsikringer                               3.301,15 kr.
  Diverse udgifter                               1.400,00 kr.
  Kontor, porto mm                                  797,00 kr.
  Bestyrelsesmøder, møder                             3.130,00 kr.
  Generalforsamling                               5.340,00 kr.
  Dræn, Hærvej                               5.971,25 kr.
  Udgifter i alt                             51.333,72 kr.
           
  Årets resultat                             20.471,28 kr.
           
  Primopsaldo pr. 1.1.2019                         183.239,02 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
   + årets resultat                             20.471,28 kr.
  Ultimosaldo pr. 31.12.2019 31.12.2019                         213.710,30 kr.
           
  indestående pr. 31.12.2019                         203.710,30 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
  I alt                             213.710,30 kr.
           
  Dato for revision  :      
           
  Erling Johnsen, kasserer    Kirsten Jacobsen, revisor 
           
  Bestyrelsen :      
  Arne Ringgaard Lauridsen    
  V. Aa. Boesen      
  Niels Holger Mortensen    
  Hartvig Andersen      
  Erling Johnsen