Regnskab 2020

Regnskab for året                               1.1.2020 - 31.12.2020  
Indtægter        
  Kontingenter                             69.680,00 kr.
  div. Indtægter                                    30,00 kr.
  Gebyr                                 1.400,00 kr.
  Indtægter i alt                             71.110,00 kr.
Udgifter          
  Vedligehold af området                           31.363,13 kr.
  Forsikringer                               3.355,75 kr.
  Renter                                    262,48 kr.
  Diverse udgifter                               1.468,50 kr.
  Kontor, porto mm                                  300,00 kr.
  Bestyrelsesmøder, møder                             1.150,00 kr.
  Naturpleje, Hærvej                             28.256,88 kr.
  Dræn                                 3.964,06 kr.
  Udgifter i alt                             70.120,80 kr.
           
  Årets resultat                                  989,20 kr.
           
  Primopsaldo pr. 1.1.2019 2.020                         203.710,30 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
   + årets resultat                                  989,20 kr.
  Ultimosaldo pr. 31.12.2020                         214.699,50 kr.
           
  indestående pr. 31.12.2020                         204.699,50 kr.
  Garantbeviser                             10.000,00 kr.
  I alt                             214.699,50 kr.
           
  Dato for revision  :      
           
  Erling Johnsen, kasserer    Kirsten Jacobsen, revisor 
           
  Bestyrelsen :      
  Arne Ringgaard Lauridsen    
  V. Aa. Boesen      
  Niels Holger Mortensen    
  Hartvig Andersen      
  Erling Johnsen