Regnskab 2021

             2020   2021   2021   2022 
  Indtægter        Aktuel   Aktuel   Budget   Budget 
10   Kontingenter               69.680,00 kr.       69.290,00 kr.     70.000,00 kr.      69.000,00 kr.
11   div. Indtægter                      30,00 kr.                   -   kr.                  -   kr.                   -   kr.
12   Gebyr                   1.400,00 kr.         1.000,00 kr.                  -   kr.                   -   kr.
    Indtægter i alt               71.110,00 kr.      70.290,00 kr.     70.000,00 kr.      69.000,00 kr.
  Udgifter                
21   Vedligehold af området             31.363,13 kr.       36.825,27 kr.     40.000,00 kr.      40.000,00 kr.
22   Forsikringer                 3.355,75 kr.         2.928,45 kr.       3.400,00 kr.        3.400,00 kr.
23   Renter                      262,48 kr.            423,47 kr.          500,00 kr.        1.000,00 kr.
24   Diverse udgifter                 1.468,50 kr.         3.605,75 kr.       2.000,00 kr.        2.200,00 kr.
25   Kontor, porto mm                    300,00 kr.            434,00 kr.          600,00 kr.           500,00 kr.
26   Bestyrelsesmøder, møder               1.150,00 kr.         2.285,00 kr.       2.000,00 kr.        2.300,00 kr.
30   Generalforsamling               3.084,00 kr.       6.000,00 kr.      10.000,00 kr.
27   Naturpleje, Hærvej               28.256,88 kr.         5.860,00 kr.       6.000,00 kr.        6.000,00 kr.
28   Dræn                   3.964,06 kr.                   -   kr.                  -   kr.      50.000,00 kr.
    Udgifter i alt               70.120,80 kr.      55.445,94 kr.     60.500,00 kr.    115.400,00 kr.
                   
    Årets resultat                    989,20 kr.      14.844,06 kr.       9.500,00 kr. -    46.400,00 kr.
                   
                   
  Balance:                
  Aktiver          2020   2021     
54   indestående pr.             204.699,50 kr.     219.543,56 kr.    
55   Garantbeviser               10.000,00 kr.       10.000,00 kr.    
    I alt               214.699,50 kr.    229.543,56 kr.    
                   
  Passiver                
50   Primopsaldo pr.              203.710,30 kr.     204.699,50 kr.    
51   Garantbeviser               10.000,00 kr.       10.000,00 kr.    
52    + årets resultat                    989,20 kr.       14.844,06 kr.    
53   Ultimosaldo pr.              214.699,50 kr.    229.543,56 kr.