Regnskab for året 1.1. 2014 til 31.12.2014.

          Indtægter

                           Kontingenter                                70330,00 kr.                            

                           Renter                                             712,12 kr.

                           Gebyr                                              700,00 kr.                               

                           I alt                                              71742,12 kr.

          Udgifter

                           Vedligehold af området               43177,50 kr.             

                           Kontor, porto mm                         2116,50 kr.

                           Bestyrelsesmøder, møder              2916,00 kr.

                           Generalforsamling                         4675,00 kr.

                             Diverse udgifter                                  613,55 kr.

                           I alt                                              53498,55 kr.

          Årets resultat                                                 18243,57 kr.

Primo saldo 01.01.2014                125980,24 kr.

                           Garantbeviser                                10000,00 kr.            

$1-                                         årets resultat                  18243,57 kr.

                   I alt                                                                 154223,81kr.

 

  indestående pr. 31.12.2014                        144223,81 kr.

 +Garantbeviser                                             10000,00 kr.

I alt                                                               154223,81 kr.

Erling Johnsen, kasserer      Dato for revision:      

Bestyrelsen :

Arne Ringgård Lauridsen                      Revisor

Alfred Johannesen                                

Niels Holger Mortensen                                          Svend Søby Larsen

Hartvig Andersen

Erling Johnsen