Regnskab for året 1.1.2017 - 31.12.2017    
Indtægter          
  Kontingenter                        70.070,00 kr. Kr. 
  Renter                                338,18 kr. Kr. 
  div. Indtægter                                 25,00 kr. Kr. 
  Gebyr                             2.350,00 kr. Kr. 
  Indtægter i alt                        72.783,18 kr. Kr. 
             
Udgifter          
  Vedligehold af området                    27.359,00 kr. Kr.
  Forsikringer                           3.204,10 kr. Kr.
  Diverse udgifter                            859,38 kr. Kr.
  Kontor, porto mm                         2.432,67 kr. Kr.
  Bestyrelsesmøder, møder                       3.430,00 kr. Kr.
  Generalforsamling                         5.565,00 kr. Kr.
  Udgifter i alt                        42.850,15 kr. Kr.
             
  Årets resultat                        29.933,03 kr. Kr.
             
  Primosaldo pr. 1.1.2017                  143.564,12 kr. Kr
  Garantbeviser                        10.000,00 kr. Kr.
   + årets resultat                      29.933,03 kr. Kr.
  I alt 31.12.2017                    183.497,15 kr. Kr.
             
  Indestående pr 31.12.2017                  173.497,15 kr. Kr
  Garantbeviser                        10.000,00 kr. Kr.
  I alt                        183.497,15 kr. Kr.
             
  Dato for revision  :      
             
  Erling Johnsen, kasserer  Kirsten Jacobsen, revisor 
             
  Bestyrelsen :        
  Arne Ringgaard Lauridsen    
  V. Aa. Boesen        
  Niels Holger Mortensen    
  Hartvig Andersen      
  Erling Johnsen